هرجوری حساب میکنم اصلا باهم جور درنمیان.تصورات و دیده هام با چیزی که شنیدم اصلا باهم جور درنمیان.

نمیخوام بگم این مسئله برای این دوره اتفاق خییییلی عجیب و نادری هست که با تاسف باید بگم نیست. 

خیلی هامون شنیدیم و دیدیم. گاه حتی توجیهات و اسم های قشنگی هم براش میذاریم.اینکه امل نباشیم و این فقط یک دوستی اجتماعی هست.الان مثل صد سال پیش نیست که زن ها رو توی پستو خونه ها قایم کنیم.عصر ،عصر ارتباطات هست و یسری ارتباطات و دوستی های اجتماعی گریزناپذیر هست.

با تموم این حرفا چرا باید یک خانوم متاهل و به ظاهر مذهبی بیاد به یک آقای متاهل و مذهبی که ازقضا توی زندگی مشترکش درگیر مشکلاتی هست و در آستانه جدایی هست،ابراز علاقه کنه و پیشنهاد دوستی بده؟

+خانوم سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعیش از اون آقا خیلی بالاتره و یجورایی برای من نمونه یک خانوم موفق مذهبی بود :|

++پناه میبرم به خدا از قضاوت دیگران.

پناه میبرم به خدا از ضعیفی نفس.

پناه میبرم به خدا از کوچیک بودن ظرف وجودیم.

پناه میبرم به خدا.پناه میبرم به خدا.پناه میبرم به خدا.پناه میبرم به خدا.پناه میبرم به خدا.پناه میبرم به خدا...