دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

بیت های دوست داشتنی ٣

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴ ب.ظ
گُلِ محمدیِ من،مَپرس حالِ مرا
به غم دُچار چنانم، که غم دُچارِ من است!

فاضل جانِ نظری
۹۶/۱۲/۰۲
^_^ khakestari