یادتونه که اینجا چقدر هیجان داشتم؟

خب چنددقیقه پیش با کلی استرس کدرهگیری و شماره ملی رو وارد کردم و آخرش یک نوشته قرمزِ زشت روی مانیتور نقش بست که متاسفانه شما پذیرفته نشده اید.

به دوستام که خبر دادم بعدش یک لحظه به ذهنم خطور کرد که اگر اونا قبول شده باشن چی؟ 

به خودم مهلت ندادم و گفتم ایشالا که قبول بشن،اصلا قبول شده باشن، نوش جونشون،مبادا از ذهنت بگذره که دوست داشته باشی اونا هم مثل تو حسرت به دل بمونن.

سختی کار اینجا بود که یکیشون اطلاعاتش رو داد که من براش چک کنم.با کلی سلام و صلوات و دعا، اطلاعات رو وارد کردم اما اونم قبول نشده بود.

هیچ کدوم قبول نشدیم.

 میگه بابا سعادت میخواد ،مگه الکیه؟

منم گفتم آره اصلا ما بدیم

ما سعادت نداریم

اما چشممون به دستِ کرمِ صاحبخونه بود...


+الحمدلله علی کل حال