دیشب انگشتِ مبارکمان زخم شده، از قضا گوشی هم تاچ آیدی هست :| انقدر هم تنبل هستم که تنظیمات گوشی رو عوض نکنم.

حالا دیگه شما تصور کنید که برای هربار استفاده از گوشی، با اون یکی انگشتم هی سه بار میزنم تا ارور بده و بعدش بتونم رمز بزنم :))

عصر دیگه از این پروسه جانفرسا خسته شدم و چسب زخم رو باز کردم اما بعدش دیدم هنوز داره خون میاد :|

خلاصه اینکه بدبختی داریم ما...فکر کنم امسال برای من سالِ زخم و زیلی شدنِ :)) اصلا از همون روزِ اول که دستم برید معلوم بود!!!! :))