قدیمی ها مَثل های خوبی دارند.یکی از این مثل ها که دقیقا حقِ مطلب رو ادا میکنه این هست " کم بود جن و پری، یکی هم از دریچه پرید"

من به خواننده خاموش حساسیت دارم،خب بخوام روراست بگم حسِ کنجکاوی در همه ی انسان ها هست.شاید گاهی این حس در خانوما پررنگ تر باشه.

هنوز علامت سوالِ اولین دنبال کننده خاموش برطرف نشده که میبینم یکی دیگه هم اضافه شده :|

وجدانا چرا خاموش دنبال میکنید؟ چه لذتی داره براتون؟

بیایید خصوصی دنبال کنید و اصلا هیچ وقت کامنت نذارید،اگر من بهتون گفتم چرا کامنت نمیذارید...

اصلا روایت داریم که"همانا خداوند دنبال کننده های خاموش را دوست ندارد"

حالا دیگه خود دانید...برید یک گوشه فکر کنید ببینید خدا رو خوش میاد؟نه واقعا اذیت کردن یک بنده خدا ،کار پسندیده ای است؟