وقتی وسط سر و کله زدن با کتاب ها مجبور میشی بری در رو باز کنی و با یک کاشه آش روبرو میشی،چشم هات برق میزنند و کلی ذوق میکنی :)

برای اینکه از دهن نیوفته تند تند برا خودت توی یک کاسه میریزی و میری وسط حیاط توی هوای نسبتا سرد میشینی و زُل میزنی به ابرها و آشِ خاله پَز رو میخوری.

آش رو مزه مزه میکنی، به صدای بلبل همسایه بغلی گوش میکنی و فعلِ گور بابای دنیا و استرس هاش رو صرف میکنی :))


+گفته بودم قبلا که دلخوشی ها کم نیست :) گاهی میشه با یک کاسه آش توی هوای بارونی دوپینگ کرد!