تمومِ دلشوره و ناراحتی هام با دیدن این عکسی که فرستاد، دود شد رفت هوا :)

اصلا مگه میشه وقتی میگه برات دعا کردم و میدونم از ته ته قلبش دعا کرده برام، خیالم راحت نشه؟

چجوری این همه خوبی و مهربونی رو باید جبران کنم؟