گاهی اوقات برای کمک به ارتقا اطلاعات اطرافیان، لازم نیست کارهای عجیب و غریب و سختی انجام بدیم.
 خانواده ای امروز توی مسجد بعد از نماز عید،یسری سی دی پخش کردند که مجموعه سخنرانی های یک روحانی معروف و کاردرست شهرمون بود در رابطه با "جایگاه خانواده در قرآن"
یک یادداشت کوچیک هم توی پک بود با این مضمون " شادی روح مرحومه مغفوره....الفاتحه مع الصلوات"
از این ابتکار خیلی خوشم اومد،درواقع با یک تیر دو نشون زدند.
چقدر قشنگ میشه اگر ما هم برای خیرات و شادی روح عزیزانمون بفکر خوراک ذهنی اطرافیان باشیم :)