توی ذهنمون نهادینه شده که گذر زمان، درمان و علاج بسیاری از مسائل و مشکلات هست، اما بنظرم گذر زمان میتونه خیلی مخرب باشه، دقیقا همون موقعی که با گذر زمان تموم دلخوری ها و اذیت هایی که شدی یادت میره و دوباره با اون آدم مثل سابق برخورد میکنی.
انگار گذر زمان یک لایه ضخیم روی تموم خاطرات بد  میکشه.
گاهی برای بعضی از آدم ها نباید چشم پوشی کرد،لازم نیست که کینه و دلخوری رو هر روز با خودمون حمل کنیم اما نباید هم فراموش کرد.
 امروز برای آدم فراموشکاری مثل من اون برخورد بد لازم بود،تا دوباره یادم بیاد این همونی هست که بارها و بارها اشکت رو دراورد.اینجا ثبت میکنم تا یادم نره که دیگه هیـــــــــچ وقت بهش نزدیک نشم.

+برای گذر زمان این مصرع از شیج اجل میتونه حق مطلب رو ادا کنه " الغیاث از تو که هم دردی و هم درمانی"