دقت کردید که  فرزندهای ارشد خانواده یجورایی نچسب هستند؟

هیچ وقت نمیشه باهاشون راحتِ راحت باشی، خواهر بزرگ بزرگه منم همینجوره.

مثل خانوم مدیراست.

چند روز پیش کاملا اتفاقی و سهوی حالش رو کردم توی قوطی😁

میگفت که وای چقدر پوستم بد شده،شکسته شدم،همش بخاطر این رژیم جدیده هست

منم داشتم کتاب میخوندم،گذرا نگاهش کردم و خیلی خونسرد و رک گفتم نه خواهرجون خب به هرحال بخاطر گذر عمر و سن و سال هم هست😈😁

از اون روز تاحالا هی چندبار برا بقیه تعریف کرده،حسابی روی دلش مونده حرف من


+پوشه ی جدید گذاشتم برای اینجور پست ها

++قصد جسارت به دوستانی که فرزند ارشد هستند ندارم، قاعده کلی نیست و استثنا داره :)