کاش زندگی هامون مثل عکس هامون رنگی و شاد بود!

حداقل حداقل زندگی هامون مثل سریال های آبکی مزخرف صدا و سیما تهش خوب بود!


+خدایا توی این فصل از زندگینامه من خروج اضطراری کجاست؟

++قیامت من تقاضای ویدیو چک میکنم!!!!