یکی از سد های دفاعی من گوش دادن بلند به موزیک هست!
هندزفری میذارم و تا حد کر کننده ای صداش رو زیاد میکنم و سعی میکنم با خواننده همراهی کنم تا از فکر و حس های مزخرف رها بشم.
گاهی این روش جواب نمیده و با موزیک گریه میکنم!!!!!
امشب با اهنگ remedy گریه کردم ولی این گریه، گریه ی از سر استیصال نبود!
معنی اهنگ خیلی مقصر بود توی دراوردن اشک من!


+اونایی که موزیک براشون استغفرالله نیست،پیشنهاد میکنم گوش بدید،این اهنگ انقدر پتانسل داره که جزو فیوریت ها بشه.