الان داره بارون میباره و خدا میدونه که تا همین چند دقیقه پیش عزا گرفته بودم برای رفتن به کلاس،اما الان حاضرم سریع شال و کلاه کنم و پیاده برم کلاس :)

شاید همین بارون تموم حس های مزخرف و متناقض رو بشوره و با خودش ببره.


+چیزی بهتر از صدای بارون و بوی خاک وجود داره؟

++هروقت بارون میاد ناخوداگاه اهنگ صدای بارون از ستار،توی ذهنم پلی میشه :)
+++خوشحالم این تابستون لعنتی داره تموم میشه،حتی با وجود اینکه به هیچ کدوم از برنامه هام نرسیدم.
++++شدیدا احساس اضافی بودن دارم توی خونه!!!
+++++هروقت حالم بد باشه،خوابم زیاد میشه و این تابستون من احساس قرابت عجیبی دارم با کوآلا :)
++++++دیشب خواب دیدم که میم اومده برای آشتی و من چقدر خوشحال بودم توی خواب و استقبال کردم ازش :| یعنی خاااااااک برسرم با این احساسات لعنتی،حافظه ماهی گلی بهتر از منه،سه سوت تموم توهین ها و بدی ها یادم میره.