دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

کاش...

پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۱۱ ق.ظ

کاش بادی بوزد

که به جای برگ ها

مرا ببرد....


+علیرضا قاسمیان

۹۷/۰۶/۱۵
^_^ khakestari