بین تموم پوشه های وب (طبقه بندی موضوعی) پوشه "دلخوشی ها کم نیست" مهجور مونده!

شاید حکایت از حال بدی های من میده که دلخوشی ها کمتر به چشمم اومده.

دو روز پیش لطف یکی از دوستان شامل حالم شد و به نیابت از من زیارت کرده بودند (الکی مثلا من خودم رو چتر نکرده بودم و به زووور مجبور به زیارت نشدند 😁) چندتا عکس فرستادند که یکیش رو گذاشتم روی صفحه گوشی.

هی قفل گوشی رو باز میکنم و خیره میشه به عکسی که عجیب دلبری میکنه و دیدنش شده دلخوشی این روزهام :)


+خواستم عکس رو ضمیمه کنم اما دلم نیومد!!!!

خساست به خرج میدم و میذارم این عکس فقط و فقط برای من باشه :)