دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

دنیای خاکستری

!خاکستری که آرزوی میل کردن به سمت سفیدی دارد

کظم غیظ

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ب.ظ

دوسال یک پنج تومنی توی کیفم گذاشته بودم بعنوان برکت، بخاطر ذهنیتم بود یا همون پول ،هیچ وقت کیفم خالی نشده بود.

خواهرم که اومد کیف پولم رو دادم بهش،امروز که داشتم چک میکردم دیدم کیفم خالی خالی هست.احتمالادقت نکرده به تاریخ و مناسبتی که روی پول نوشته بودم و با پول های خودش قاطی شده و خرج کرده.

خیلی سعی کردم خودم کنترل کنم تا زنگ نزنم و جیغ جیغ نکنم بابت خرج کردن اون پول خاص.

هیچ جایگزینی براش توی ذهنم نمیاد...همه حس خوبم محو شده.۹۷/۰۷/۲۰
^_^ khakestari