هرس کردن فقط مختص گیاهان نیست،نفس انسان مثل یک زمین حاصلخیز،مستعدِ پرورش همه نوع بذری هست.

گاهی باید علف های هرز وجودت رو از ریشه بکنی،شاخه های اضافی رو هرس کنی،قسمت های بایر وجودت رو آبیاری کنی،بذر مناسب رو بکاری ،مراقبت کنی تا جونه بزنه و ثمره اش رو ببینی.


+کارهای بی سرانجام و شلوغی های اطرافم مصداقِ شاخه های اضافی هست که باید هرس بشه.

++این روزها حس خسرانِ بالفعل نکردن توانایی های بالقوه رهام نمیکنه،باید قسمت های بایر وجودم رو سبز کنم!

+++توی چشمام نگاه کرد و گفت نمیتونی،منم خیلی ریلکس لبخند زدم و گفتم میتونم.اگر پارسال یا حتی چند ماه پیش این جمله رو میگفت،غمبرک میزدم و خودخوری میکردم که فلانی میگه نمیتونی اما الان خیلی راحت از اظهارنظرش گذشتم و به خودم وعده نتیجه ی خوب رو دادم.....این تغییر واکنش همون قوی و بالغ شدن میتونه باشه.هوم؟