صبح با صدای آلارم بیدار میشم، یک چشم باز یک چشم بسته با گوشی میام اینجا رو چک کنم که میبینم پیام دارم،فرستنده پیام باعث میشه اون یکی چشمم هم باز بشه و تعجب کنم.

با خوندن پیام بیشتر متعجب میشم و انگار به چشمام اطمینانی نداشته باشم دوبار پیام رو میخونم،مکث میکنم،بعدش یک لبخند پت و پهن روی صورتم نقش میبنده.

سریع لب تاب رو روشن میکنم و لینک های ارسالی رو اجرا میکنم،قلبم تند تند میزنه ببینم قالب جدیدم چجوریه.

محو اون طراحی نقطه سر خط میشم.چقدر قشنگ طراحی کرده.وای خدایا فونت قبلی روی اعصابم بود ولی این فونت رو دوست دارم.

باز برمیگردم بالا و به طراحی نقطه سر خط خیره میشم،لبخندم جون دار تر شده و توی فکرم که چجوری جبران و تشکر کنم.


+چی بهتر از یک غیرمنتظره میتونه حالت رو عوض کنه و روزت رو رنگی رنگی؟