آماده شدم تا برم مهد،مامان زل میزنه بهم و میگه نه به دیروز که آلاگارسون کردی و نه به الان که انگار مرده ها میخوای بری!!! این چه وضعیه؟ رنگت پریده برو یک کرمی بزن به صورتت :|

+آلاگارسون من در حد کرم ضد افتاب و سرمه توی چشم ها و یک رژلب خیلی ملایم که تقریبا همرنگ لب باشه.